Výběr prací:

 

2020   Tůně Drmoul
          LN_TR Výškov- rekonstrukce ČOV, zpracována DSJ, inženýring, PDPS
          PRVKUK Ústeckého kraje aktualizace, člen zpracovatelského týmu
          ČOV k rodinným domkům, zpracována DSJ, vodovodní a kanalizační přípojky, studny

2019   Distribuční řad DN 300 a rozšíření kapacity VDJ Bartošky (RDS), člen zpracovatelského týmu
          Řešení zásobování vodou lokality Bažantnice, vodovod, zpracování DSP
          Vodovod Nesvačily, zpracována jednotná dokumentace DSJ
          ČOV k rodinným domkům, zpracována DSJ, vodovodní a kanalizační přípojky, studny

2018   Technickoekonomická studie pro zajištění zdroje zavlažování sportovišť v Nádražní
          ulici v Benešově nad Ploučnicí
          Vodovod Božkovice, vodovod zpracováno DUR
          ČOV k rodinným domkům, zpracována DSJ, vodovodní a kanalizační přípojky,
          zpracována DUS

2017   Vodovodní řad a přípojka na p.p.č. 1135/11, 1135/3 a 1135/2 v k.ú. Nučice u Rudné a
          p.p.č. 290/1 v k.ú. Hořelice, zpracování DUR, DSP a inženýring
          Žabí rybník v Děčíně- Bynově, zpracování Provozního a manipulačního řádu a
          inženýring pro vydání povolení k nakládání s vodami
          dozor investora a stavební dozor na stavbě I/26 Děčín Vilsnická spojka přeložky a
          rekonstrukce vodovodu, kanalizace, dešťové kanalizace a úpravy toku


2016   ČOV pro RD na p.p.č. 273/8 v k.ú. Březiny     
          ČOV pro RD Čp. 65 v k.ú. Bynovec na p.p.č. 66    
          ČOV pro koupaliště LIDO v Mar. Lázních na p.p.č. 1953 v k.ú. Úšovice    
          ČOV pro RD na st.p.č. 125 v k.ú. Dubnice pod Ralskem    
          Areál Řehlovice - Překladiště GEIS, k.ú. Řehlovice, Stadice, část Vodovod, Dešťová a Splašková kanalizace
          ČOV, vodovodní řad a přípojka pro RD na p.p.č. 491/7 v k.ú. Cvikov    
        
2015   ČOV pro RD na p.p.č. 418/1 v k.ú. Arnoltice    
          Kanalizační přípojka pro RD na č.kat. 386 v k.ú. Jílové    
          TR Kladno Dříň - vodovod    
          Novostavba RD na p.p.č. 1828/8 v k.ú. Růžová - ČOV    
          Čistírna odpadních vod pro RD na č.kat. 842/7 v k.ú. Varvažov u Telnice    
          Kanalizace Spikaly + ČS + výtlak do kanalizace v Katusicích - Investiční záměr    
          Lovochemie a.s. - stavební úpravy administrativní budovy, část ZTI    
          Studie odtokových poměrů na st.p.č. 180 a p.p.č. 320 v k.ú. Velká Bukovina - oplocení, rodinný dům    
          Vodovodní přípojka na p.p.č. 233/10 v k.ú. Verneřice - Rytířov    
        
2014   Ludvíkovice – výměna vodovodu v dolíku - skutečné provedení stavby    
          Přivaděč pitné vody pro obec Horní Ves - 3.etapa, Vodovodní řad    
          Přípojky kanalizace Tři Sekery 2.etapa - výkaz výměr    
          ČOV,vodovodní přípojka na p.p.č. 1370, 1602 v k.ú. Horní Oldřichov    
          Rekonstrukce RD nad Šeberákem 542/10 Praha 4 - výpočet vsakování vody na p.p.č. 1506 v k.ú. Kunratice    
        
2013   Děčín, Oldřichovská, Jelení – rekonstrukce vodovodu    
          Bezpečnostní přepad nádrže Betynka na p.p.č. 214/1 v k.ú. Vtelno, obec Most    
          Vestavba 10 bytových jednotek do objektu č.p. 150 v k.ú. Arnoltice, část Čistírna odpadních vod    
          Přístavba rodinného domu na parcele 44 + ČOV a studna v k.ú. Lužec u Petrova Mlýna, ČOV a studna   
          Studna na p.p.č. 451/53 v k.ú. Stará Oleška    
          Čistírna odpadních vod pro RD na p.p.č. 1170/7 v k.ú. Růžová    
        
2012   Rybník Švec na p.p.č. 2720 V k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu    
          Zkapacitnění toku Velká Hleďsebe    
          Pryský potok - stanovení hranice stoleté vody    
          ČOV, studna k rodinnému domu na p.p.č.482/33 v k.ú. Dobrná    
          ČOV k rodinnému domu na st.p.č. 275/1 a p.p.č. 1368/4 v k.ú. Horní Oldřichov    
          Odstranění škod způsobených povodní v roce 2010 - stabilizace sesuvu u RD č.p. 155 v k.ú. Heřmanov    
          Manipulační řád a provozní řád rybníka Schlötzerbach na p.p.č. 338/10, 335/16 a 338/14 a 903    
          Tlaková kanalizační přípojka v komunikaci p.p.č. 1214/2 pro RD na p.p.č. 1039/2 a 1039/3 v k.ú. Prostř. Žleb    
          ČOV u RD na p.p.č. 277/4 v k.ú. Veselé    
        
2011   Přívod pitné vody z VDJ za tratí na koupaliště v Jílovém    
          Kanalizace Tři Sekery 2. etapa východní část-změna +kanalizační přípojky    
          Vodovod a kanalizační přípojka na p.p.č. 173 v k.ú. Chrochvice pro RD Riviera    
          ČOV u RD Martinovo Údolí č.p. 341, Cvikov    
          ČOV u RD č.p. 44 na st.p.č. 210 v k.ú. Malá Veleň    
          ČOV a studna pro RD na p.p.č. 228/4 v k.ú. Horní Habartice
          Vodovod v Jalůvčí v komunikaci p.p.č. 1214/2 v k.ú. Prostřední Žleb    
        
2010   Rybník Havránek na p.p.č. 604 v k.ú. Dolní Kamenice - pasport, provozní řád
          Rybník Lupínek na p.p.č. 562/1 a 732/10 v k.ú. Trstěnice, stavba malé vodní nádrže    
          Výstavba 22 RD - lokalita Vilsnice 1.etapa vodovodní řad „A“    
          Vodovod v Jalůvčí v komunikaci p.p.č. 1214/2 v k.ú. Prostřední Žleb     
          Revitalizace a regenerace centra města Jílového - závlaha    
          ČOV k RD na p.p.č. 401/4 v k.ú. Martiněves u Děčína    
          ČOV pro RD na p.p.č.870/1 v k.ú.Vilsnice    
          ČOV a studna u RD na p.p.č. 3168/6 v k.ú. Jílové u Děčína    
          Kanalizační přípojka pro RD na st.p.č. 194 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí    
          ČOV pro RD na p.p.č.89/1 v k.ú.Bynovec   
          Knalizace a vodovod pro 6 RD na p.p.č. 649/6 v k.ú. Hrob   
          Vodovodní přípojka k domu na p.p.č. 221 v k.ú. Úšovice    
        
2009   Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska - tech. dok. komunikací a související infrastruktury    
          Zámek Děčín - Severní park letní scéna na nábřeží, Úprava ploch při bytových domech - vodohospodářská část  
          Děčín rehabilitace jižní zámecké zahrady - část Vodovod, Závlaha, Kanalizace, Dešťová kanalizace    
          Protipovodňová opatření v centrálním parku v Plané, část Úprava toku    
          Rybníky Kameňák a Kámen v k.ú. Kamenný Dvůr    
          Kanalizace Tři Sekery     
          ČOV a vodovodní přípojka pro rodinný dům a přístavbu dílny Karlovka na p.p.č. 2373    
          ČOV pro RD na p.p.č. 864/3 v k.ú. Vilsnice    
          ČOV pro RD na p.p.č. 65 v k.ú. Janov    
          Výpočet tlakové splaškové kanalizace pro RD v k.ú.Božtěšice p.p.č.571 / 49    
          Hydrotechnické výpočty pro RD na p.p.č. 17/2 v Dolním Prysku   
          Novostavba rodinného domu na p.p.č. 379 a 378 v k.ú. Čeňkov u Příbramě - část ZTI    
          Kanalizace Tři Sekery 2. etapa východní část - Tlaková kanalizace    
        
        
2008   Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56, 75, 168, 169, 170, 171)    
          Planá IBV sever – 1. etapa    
          Jílové Martiněves - sportovně rekreační zóna    
          Dostavba stokového systému v Klimentově stoka „A“    
          Odvodnění balastních vod v areálu Zahradní a Parková Architektura spol.s.r.o.    
          Rybník „Sábovna“ na p.p.č. 448/2 a 449 v k.ú. Háje - dokumentace skutečného stavu stavby    
          Rybník „U Kamzíku“ na p.p.č. 1461 v k.ú. Mariánské Lázně - dokumentace skutečného stavu stavby    
          Rybník „LIDO“ na p.p.č. 1113/1 v k.ú. Úšovice - dokumentace skutečného stavu stavby    
          Revitalizace Goethova náměstí v Aši    
          Tlaková kanalizace od Riviery v obci Velká Hleďsebe    
          Revitalizace a regenerace centra města Jílového - Pasport Zámeckého rybníka    
          ČOV u RD č.p. 5, kat.č. 216 v k.ú. Bynov    
          ČOV u RD č.p.171/1 v k.ú. Dolní Habartice    
          ČOV pro RD na p.p.č. 89/1 v k.ú. Bynovec    
          ČOV u RD na p.p.č. 419/4 v obci Děčín - Folknáře    
          ČOV pro RD na p.p.č. 392 v k.ú. Vysoká Lípa    
          Přístavba k RD č.p. 155 Heřmanov, část ČOV    
          ČOV pro RD v Horním Žandově na p.p.č. 255/3 a 255/1    
          ČOV u rekreační chalupy kat.č 115 v k.ú. Janov    
          ČOV u RD na p.č. 325/3 v k.ú. Jílové    
          ČOV u RD na p.č. 528 v k.ú. Jílové    
          ČOV u RD č.p. 33 na p.p.č. 38 v k.ú. Vysoká Lípa    
          ČOV pro RD p.č. 10/1 v k.ú. Kytlické Mlýny    
          Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56, 75, 168, 169, 170, 171)    
          Planá IBV sever – 1. etapa - Retenční nádrž    
          Jílové Martiněves - sportovně rek. zóna, část Splašková kanalizace, Závlahový vodovod, Vodovodní přípojka    
          Dostavba stokového systému v Klimentově stoka „A“    
          Odvodnění balastních vod v areálu Zahradní a Parková Architektura spol.s.r.o. Mar. Lázně    
          Rybník "Sábovna" na p.p.č. 448/2 a 449 v k.ú. Háje - Dokumentace skutečného stavu    
          Rybník "U Kamzíku" na p.p.č. 1461 v k.ú. Mariánské Lázně - Pasport    
          Rybník „LIDO“ na p.p.č. 1113/1 v k.ú. Úšovice- Pasport    
          Povodňový plán pro objekt č.p. 1266/7 ulice U Plovárny Děčín I    
          Průtah silnice II/215 Velká Hleďsebe - Hydrovechnické výpočty propustku    
          Revitalizace Goethova náměstí v Aši, část Vodovod a Kanalizace    
          Revitalizace Masarykova náměstí v Aši, část Vodovod a Kanalizace    
          Tlaková kanalizace od Riviery v obci Velká Hleďsebe


        
2007   Přestavba skladů na objekt bydlení p.č. 665 a 865 v k.ú. Planá u Mar. Lázní, ul. Lipová - vodohospodářská část
          ČOV u RD na p.p.č. 89/2 a 1589/4 v k.ú. Veselé    
          ČOV pro RD a hospodářský objekt na p.p.č. 96/2 v k.ú. Falknov    
          ČOV u RD na p.p.č. 2287 a 1589/4 v k.ú. Podmokly    
          Splašková tlaková kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín    
          Rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasy CT 361 Klimentovem, Velká Hleďsebe- Dešťová kanalizace    
          Rekonstrukce vodovodu v ulici Tyršova- 2.etapa Kynšperk nad Ohří    
          Revitalizace potoka Schlötzerbach - 1. etapa    
          Revitalizace povodí Plánského potoka a revitalizace centrálního parku v Plané    
          Povodňový plán RD č.p. Horní Žleb    
          Průtah II/215 ulice Pohraniční Stráže Velká Hleďsebe- zkapacitnění toku Velká Hleďsebe- zatrubněná část    
          Kanalizační a vodovodní přípojka ve Velké Hleďsebi za moštárnou    
          Přípojka kanalizace ZUŠ Mariánské Lázně na p.p.č. 156/1    
          Rybníček na p.p.č. 1355/1 v k.ú. Bublava - Studie    
          Kopaná studna na p.p.č. 1628 v k.ú. Dolní Žandov    
          Kopaná studna na p.p.č. 23/1 v k.ú. Dolní Žandov - u zastávky    
          Domovní studna na p.p.č. 111/2 v k.ú. Tři Sekery u Tachova    
          Domovní vrtaná studna na p.p.č.416/2 v k.ú. Stará Oleška    
          Kanalizační přípojky v obci Tři Sekery    
          Vodovod a kanalizace na p.p.č. 10/12 v k.ú. Drmoul    
          Naučná stazka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika va Františkových Lázních    
        
2006   Studie - Ulice Bezdružická v Plané - chodníky, vodovod, kanalizace    
          Rozšíření areálu Svatý kříž u zámečku - vodojem na p.p.č. 579/1    
          Čistírna odpadních vod pro RD na p.p.č. 335 k.ú. Stachy Jaroškov  

Co nabízím:


Zabývám se projektováním vodohospodářských staveb a krajinným inženýrstvím. Zajišťuji geodetické zaměření, rozbor zeminy a biologický průzkum a ingeniring. Zpracovávám projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a provádění stavby. Vyřizuji podklady pro získání finanční dotace.


  Rychlý kontakt:


Ing. Jana Řezníková


Hluboká 1011/10

Děčín II - Nové Město

40502


mob.: +420 775125815 


  Kde nás najdete?Copyright © 2016. All Rights Reserved Jana Řezníková.