• Nabízím zpracování dokumentace těchto staveb:
 • * Vodovody
 • * Kanalizace
 • * Čistírny odpadních vod
 • * Úpravny vody
 • * Odborné poradenství
 • * Hydrotechnické výpočty
 • * Studie proveditelnost
 • * Projektová dokumentace
 • * Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce, odbahnění
 • * Zahradní jezírka
 • * Odpadové hospodářství (sběrné dvory, kompostárny ...)
 • * Protipovodňová ochrana území
 • * Polní a lesní cesty
 • * Úprava a revitalizace vodních toků
 • * Vegetační úpravy
 • * Revitalizační opatření
 • * Protierozní opatření
 • * Odvodnění (objektů, silnic...)
 • * Kanalizační přípojky
 • * Vodovodní přípojky
 • * Přeložky kanalizace a vodovodů

Co nabízím:


Zabývám se projektováním vodohospodářských staveb a krajinným inženýrstvím. Zajišťuji geodetické zaměření, rozbor zeminy a biologický průzkum a ingeniring. Zpracovávám projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a provádění stavby. Vyřizuji podklady pro získání finanční dotace.


  Rychlý kontakt:


Ing. Jana Řezníková


Hluboká 1011/10

Děčín II - Nové Město

40502


mob.: +420 775125815 


  Kde nás najdete?Copyright © 2016. All Rights Reserved Jana Řezníková.