Co nabízím

Zabývám se projektováním vodohospodářských staveb a krajinným inženýrstvím. Zajišťuji geodetické zaměření, rozbor zeminy a biologický průzkum a ingeniring. Zpracovávám projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení a provádění stavby. Vyřizuji podklady pro získání finanční dotace.

Služby

Zpracování projektu

Potřebujete-li vypracovat projekt, poskytnout odborné poradenství, technické výpočty v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, obraťte se na mě s důvěrou, ať už se jedná o novostavbu či rekonstrukci.

Zajištění podkladů

K projektům zajišťuji podle potřeby veškeré podklady včetně průzkumu vlastnických vztahů, geodetického zaměření, rozbor zeminy, biologického průzkumu.

Projektová dokumentace

Jsem připravena pro Vás vypracovat projektovou dokumentaci od technicko-ekonomické studie až po projekty jednotlivých stupňů. Poskytuji investorovi komplexní služby v procesu projektování i inženýringu. Absolutní prioritou je pro mě dokonalost výsledku.

Zpracování dokumentace

Zpracovávám projektovou dokumentaci v oboru vodohospodářských staveb všech stupňů, studie, dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro získání finanční dotace. Nerozlišuji zákazníky, ať jde o státní orgány a organizace, soukromé firmy nebo drobné investory a každá zakázka je zpracována bez zbytečných průtahů a vždy s nezbytnou precizností.

Reference

Vybrané práce za rok 2023

Kanalizační přípojka tlaková pro základnu Mauglí Březiny 188, ÚS
Sedimentační nádrž, přehrážka a 3 tůně v k.ú. Drchlava, DTR
Provozní řád vsakovacího zařízení výrobní haly na p.p.č. 877/124 k.ú. Holice u Olomouce
Provozní řád nápustného stavidla Veselí nad Moravou, kanálového úseku vodní cesty
Studna pro rodinný dům v k.ú. Sněžník na p.p.č. 39 a 242, DSJ
ČOV D5 VS na p.p.č. 425 v k.ú. Prostřední Žleb vtoková a odtoková kanalizace, vsakovací studna vše na p.p.č. 425 v k.ú. Prostřední Žleb, změna stavby před dokončením

Vybrané práce za rok 2022

Aktualizace Provozního řádu vodní nádrže Schlötzerbach
ČOV pro RD, ulice Na Samotě, p.p.č. 777/4 v k.ú. Jílové u Děčína
Stavební dozor stavby: Vegetační ČOV k.ú. Čermná u Libouchce (683396) – parc.č.st. 41/1 a parc. č. 96
Zrušení septiku
Vodovodní přípojka pro RD na p.č. 55, 289 v k.ú. Vysoká Lípa

Vybrané práce za rok 2021

Vsakování dešťové vody hala Olomouc na p.p.č. 877/124 k.ú. Holice u Olomouce
ČOV a vodovod pro rekreační objekt v k.ú. Dolní Žleb
ENEXIO- rekonstrukce ČOV v k.ú. Martiněves na p.p.č. 326/9
ČOV pro RD Kojetice 21 na p.p.č. 41/2
Kanalizační přípojka pro dům p.č. 870 v k.ú. Krásná Lípa
Loubský potok, ř.km 0,900- 1,400 (IDVT: 10224988) Dříve Ludvíkovický potok, ř.km 0,900- 1,400 ČHP: 1-14-05-0040, stavební dozor
Odvodnění pozemku p.č. 806/5 k.ú. Bynov- ul. Pod Vrchem. Dc IX
Odvodnění stavebních pozemků p.č. 217/96, 217/97 v k.ú. Přestanov
Vodovodní přípojka na p.p.č. 691/1 v k.ú. Růžová
Vodovodní přípojka na p.p.č. 610/1, 611/2 v k.ú. Folknáře

Vybrané práce za rok 2020

Tůně Drmoul
LN_TR Výškov- rekonstrukce ČOV, zpracována DSJ, inženýring, PDPS
PRVKUK Ústeckého kraje aktualizace, člen zpracovatelského týmu
ČOV Janov, DSJ
Studna pro RD st.č. 23 v k.ú. Dobrná
ČOV Modrá, DSJ
Kanalizační přípojka ENEXIO na p.p.č. 328/9 v k.ú. Martiněves
Kanalizační přípojka pro RD na p.p.č. 172 v k.ú. Loučky u Verneřic, DUS, inženýrink
Stanovení odtoku z plochy asfaltových kurtů na p.p.č. 2118/4 v k.ú. Holešovice
Studna pro RD st.p.č. 25 v k.ú. Dobrná, Čechová
Vodovodní přípojka na p.p.č. 918/2 v k.ú. Horní Oldžichov
Malá vodní nádrž na parcele č. 120/5 v k.ú. Valy, zpracováno DUR a DPS
Rekonstrukce domu č.p. 35, Planá, kanalizační přípojka a ZTI, zpracována DSP

Vybrané práce za rok 2019

Distribuční řad DN 300 a rozšíření kapacity VDJ Bartošky (RDS), člen zpracovatelského týmu
Řešení zásobování vodou lokality Bažantnice, vodovod, zpracování DSP
Vodovod Nesvačily, zpracována jednotná dokumentace DSJ
ČOV pro RD na st.p.č. 192/2 v k.ú. Mikulášovice
Studna pro RD na p.p.č. 1927/13 v k.ú. Markvartice u Děčína
Vodovodní přípojka pro RD na p.č. 96 v k.ú. Březí u Malečova

Vybrané práce za rok 2018

Technickoekonomická studie pro zajištění zdroje zavlažování sportovišť v Nádražní ulici v Benešově nad Ploučnicí
Vodovod Božkovice, vodovod zpracováno DUR
ČOV k rodinným domkům, zpracována DSJ, vodovodní a kanalizační přípojky, zpracována DUS
ČOV a studna na p.p.č. 315/1 v k.ú. Vilémov u Šluknova
ČOV na p.p.č. 257/9 v k.ú. Bělá u Děčína pro RD Včelná 216/1

Vybrané práce za rok 2017

ČOV Bělá, Zídkovi
Žabí rybník v Děčíně- Bynově, zpracování Provozního a manipulačního řádu a inženýring pro vydání povolení k nakládání s vodami
Rekonstrukce kanalizace 1.P.P. objektu ul. Tržní 1873, Děčín, RPD
Dozor investora a stavební dozor na stavbě I/26 Děčín Vilsnická spojka přeložky a rekonstrukce vodovodu, kanalizace, dešťové kanalizace a úpravy toku
Rozpočet rekonstrukce kanalizace 1.P.P. objektu ul. Tržní 1873, Děčín
ČOV pro sídlo stavební společnosti JK na p.p.č. 59 v k.ú. Modrá u Děčína
Vodovodní přípojka pro RD Čečkovice 47 v k.ú. Čečkovice na p.p.č. 1213
Vodní nádrž v k.ú. Malečov na p.p.č. 577, dokumentace opravy hráze
Rekonstrukce domu se změnou užívání stavby na rodinný dům Nad Šeberákem 313/6, Praha 4- Kunratice, výpočet vsakování
Areál Řehlovice- překladiště GEIS k.ú. Řehlovice, Stadice, Dešťová kanalizace, Splašková kanalizace, Vodovodní přípojka, zpracováno DSP A DSPS
Vodovodní řad a přípojka na p.p.č. 1135/11, 1135/3 a 1135/2 v k.ú. Nučice u Rudné a p.p.č. 290/1 v k.ú. Hořelice, zpracování DUR, DSP a inženýring

Vybrané práce za rok 2016

ČOV pro koupaliště Lido v Mar. Lázních na st.č. 1983, p.p.č. 1113/2 k.ú. Úšovice
Rekonstrukce kanalizace 1.P.P. objektu ul. Tržní 1873, Děčín, zpracování RPD
Kanalizační přípojka pro RD na č.kat. 386 v k.ú. Jílové, ÚS
Rozpočet COV a kanalizace Lido
ČOV pro RD na p.p.č. 273/8 v k.ú. Březiny
ČOV pro RD č.p. 65 v k.ú. Bynovec na p.p.č. 66+ terénní úpravy
ČOV, vodovodní řad a přípojka pro RD na p.p.č. 491/7 v k.ú. Cvikov
ČOV pro RD na st.p. č. 125 v k.ú. Dubnice pod Ralskem
ČOV u hotelu Formule č.p. 113, v k.ú. Nebočady na p.p.č. 496
Vodovod Kamenický Šenov
Lovosice- stavební úpravy administrativní budovy ZTI, zpracování DSPS

Vybrané práce za rok 2015

ČOV pro RD na p.p.č. 418/1 v k.ú. Arnoltice
Katusice, Spikaly, Investiční záměr Kanalizace spikaly + ČS+ výtlak kanalizace v Katusicích
Kanalizační přípojka pro RD na č.kat. 386 v k.ú. Jílové
TR Kladno Dříň- vodovodní přípojka, zpracování DUR, DSP, DSPS
Novostavba RD na p.p.č. 1828/8 v k.ú. Růžová – ČOV
Čistírna odpadních vod pro RD na č.kat. 852/7 v k.ú. Varvažov u Telnice
Kanalizace Spikaly + ČS + výtlak do kanalizace v Katusicích – Investiční záměr
Lovochemie a.s. – stavební úpravy administrativní budovy, část ZTI
Studie odtokových poměrů na st.p.č. 180 a p.p.č. 320 v k.ú. Velká Bukovina – oplocení, rodinný dům
Studie odtokových poměrů na st.p.č. 180 a p.p.č. 320 v k.ú. Verneřice, Rytířov
Vodovodní přípojka na p.p.č. 233/10 v k.ú. Verneřice – Rytířov
Septik na p.p.č. 201/7 v k.ú. Jánská, DSPS

Vybrané práce za rok 2014

Ludvíkovice – výměna vodovodu v dolíku – skutečné provedení stavby
Přiváděcí řad pitné vody pro obec Horní Ves 3.etapa, zpracována DSPS vodovodu a úpravny vody a inženýring,
Přípojky kanalizace Tři Sekery 2.etapa – výkaz výměr
ČOV, vodovodní přípojka na p. p. č. 1370, 1602 v k. ú. Horní Oldřichov
Rekonstrukce RD nad Šeberákem 542/10 Praha 4 – výpočet vsakování vody na p. p. č. 1506 v k. ú. Kunratice
Česká Kamenice, V Zahrádkách – rekonstrukce vodovodu
Rozpočet Kanalizace Tři Sekery 2. etapa
Děčín, Oldřichovská, Jelení – rekonstrukce vodovodu, zpracována DSPS

Vybrané práce za rok 2013

Děčín, Oldřichovská, Jelení – rekonstrukce vodovodu
Bezpečnostní přepad nádrže Betynka na p.p.č. 214/1 v k.ú. Vtelno, obec Most
Vestavba 10 bytových jednotek do objektu č.p. 150 v k.ú. Arnoltice, část Čistírna odpadních vod
Přístavba rodinného domu na parcele 44 + ČOV a studna v k.ú. Lužec u Petrova Mlýna, ČOV a studna
Studna na p.p.č. 451/53 v k.ú. Stará Oleška
Rybník na p.p.č. 2720 V k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu
Čistírna odpadních vod pro RD na p.p.č. 1170/7 v k.ú. Růžová

Vybrané práce za rok 2012

Rybník Švec na p.p.č. 2720 V k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu
Zkapacitnění toku Velká Hleďsebe
Pryský potok – stanovení hranice stoleté vody
ČOV, studna k rodinnému domu na p.p.č.482/33 v k.ú. Dobrná
Přívod pitné vody z VDJ za tratí na koupaliště v Jílovém
Rodinný dům na p.p.č. 482/33 v k.ú. Dobrná, část ČOV
ČOV k rodinnému domu na st.p.č. 275/1 a p.p.č. 1368/4 v k.ú. Horní Oldřichov
Odstranění škod způsobených povodní v roce 2010 – stabilizace sesuvu u RD č.p. 155 v k.ú. Heřmanov
Manipulační řád a provozní řád rybníka Schlötzerbach na p.p.č. 338/10, 335/16 a 338/14 a 903
Tlaková kanalizační přípojka v komunikaci p.p.č. 1214/2 pro RD na p.p.č. 1039/2 a 1039/3 v k.ú. Prostř. Žleb
ČOV u RD na p.p.č. 277/4 v k.ú. Veselé

Vybrané práce za rok 2011

Kanalizace Tři Sekery 2. etapa východní část-změna +kanalizační přípojky
Přívod pitné vody z VDJ za tratí na koupaliště v Jílovém
Vodovod a kanalizační přípojka na p.p.č. 173 v k.ú. Chrochvice pro RD Riviera
ČOV u RD Martinovo údalí č.p. 341, Cvikov
ČOV u RD č.p. 44 na p.p.č. 310 v k.ú. Malá Veleň, Dolanský
ČOV a studna pro RD na p.p.č. 228/4 v k.ú. Horní Habartice
Studie stavby „Přívod pitné vody z VDJ za tratí na koupaliště v Jílovém“
Provozní a manipulační řád pro rybníček Schlötzerbach I v k.ú. Velká Hleďsebe
Rozpočet Kanlizace Tři Sehery 2. etapa
Rybník Havránek na p.p.č. 604 v k.ú. Dolní Kamenice, pasport
Vodovod v Jalůvčí v komunikaci p.p.č. 1214/2 v k.ú. Prostřední Žleb

Vybrané práce za rok 2010

Rybník Lupínek na p.p.č. 562/1 a 732/10 v k.ú. Trstěnice, stavba malé vodní nádrže
Výstavba 22 RD – lokalita Vilsnice 1.etapa vodovodní řad „A“
Vodovod v Jalůvčí v komunikaci p.p.č. 1214/2 v k.ú. Prostřední Žleb
Revitalizace a regenerace centra města Jílového zpracování závlahy DUR+DSP
Novostavba RD na p.p.č. 401/4 v k.ú. Martiněves u Děčína, část ČOV
ČOV pro RD na p.p.č. 89/1, k.ú. Bynovec, Kurusovi
RD na p.p.č. 870/7 v k.ú. Vilsnice, část ČOV, Procházkovi
ČOV a studna u RD na p.p.č. 3168/6 v k.ú. Jílové, Vyskočil
Kanalizační přípojka pro RD na st.p.č. 194 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
Pasport rybník Havránek na p.p.č. 604 v k.ú. Dolní Kamenice
Kanalizace a vodovod pro 6 RD na p.p.č. 649/6 v k.ú. Hrob, Zelenka
Rybník Luční na p.p.č. 509/1, 562/1, 732/10 a 732/11 v k.ú. Trstěnice, DUR, König
Rybník Lupínek na p.p.č. 562/1 a 732/10 v k.ú. Trstěnice, stavba malé vodní nádrže, DUR
Vodovodní přípojka k domu na kat.č. 221 v k.ú. Úšovice, Čížek
Výstavba 22 RD- Lokalita Vilsnice 1. etapa Vodovodní řad „A“ DSPS, Hajný
Vodovod v Jalůvčí v komunikaci p.p.č. 1214/2 v k.ú. Prostřední Žleb, Ing. Kalenda
Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska- technická dokumentace komunikací a související infrastruktury

Vybrané práce za rok 2009

Děčín rehabilitace jižní zámecké zahrady, část závlaha, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, ZTI
Protipovodňová opatření v centrálním parku v Plané
Rybníky Kameňák a Kámen v k.ú. Kamenný Dvůr, DUR, DSP
Kanalizace Tři Sekery tlaková kanalizace, DUR, DSP
ČOV u RD č.p. 24 na st.p. 65 v k.ú. Janov
Novostavba RD a přístavba dílny v k.ú. Karlovka p.p.č. 2373, část ČOV a vodovodní přípojka, Jůzová
RS na p.p.č. 890/7 v k.ú. Vilsnice, část ČOV, Šafránek
ČOV pro RD v k.ú. Vilsnice na p.p.č. 864/3, Hajný
ČOV u rekreační chalupy č.p. 50 v obci Janov, kat.č. 115, Cibulková
RD k.ú. Božtěšice p.p.č. 571/49, část Čerpací stanice splaškové vody
RD na p.p.č. 17/2 v Dolním Prysku, stanovení výšky hladiny 100 leté vody
Budování kapacity pro místní rozvoj Mariolázeňska- technická dokumentace komunikací a související infrastruktura, část Dešťová kanalizace
Novostavba RD na p.p.č. 379 a 378 v k.ú. Čenkov u Příbramě, část ZTI
Povodňový plán pro objekt č.p. 106 Dolní Oldřichov Děčín VIII
Rozpočet Chlumín Dešťová kanalizace
Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56, 75, 168, 169, 170, 171)

Vybrané práce za rok 2008

Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56, 75, 168, 169, 170, 171)
Planá IBV sever – 1. etapa
Jílové Martiněves – sportovně rekreační zóna
Dostavba stokového systému v Klimentově stoka „A“
Odvodnění balastních vod v areálu Zahradní a Parková Architektura spol.s.r.o.
Rybník „Sábovna“ na p.p.č. 448/2 a 449 v k.ú. Háje – dokumentace skutečného stavu stavby
Rybník „U Kamzíku“ na p.p.č. 1461 v k.ú. Mariánské Lázně – dokumentace skutečného stavu stavby
Rybník „LIDO“ na p.p.č. 1113/1 v k.ú. Úšovice – dokumentace skutečného stavu stavby
Revitalizace Goethova náměstí v Aši
Tlaková kanalizace od Riviery v obci Velká Hleďsebe
Revitalizace a regenerace centra města Jílového – Pasport Zámeckého rybníka
ČOV u RD č.p. 5, kat.č. 216 v k.ú. Bynov
ČOV u RD č.p.171/1 v k.ú. Dolní Habartice
ČOV pro RD na p.p.č. 89/1 v k.ú. Bynovec
ČOV u RD na p.p.č. 419/4 v obci Děčín – Folknáře
ČOV pro RD na p.p.č. 392 v k.ú. Vysoká Lípa
Přístavba k RD č.p. 155 Heřmanov, část ČOV
ČOV pro RD v Horním Žandově na p.p.č. 255/3 a 255/1
ČOV u rekreační chalupy kat.č 115 v k.ú. Janov
ČOV u RD na p.č. 325/3 v k.ú. Jílové
u RD na p.č. 528 v k.ú. Jílové
ČOV u RD č.p. 33 na p.p.č. 38 v k.ú. Vysoká Lípa
ČOV pro RD p.č. 10/1 v k.ú. Kytlické Mlýny
Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56, 75, 168, 169, 170, 171)
Planá IBV sever – 1. etapa – Retenční nádrž
Jílové Martiněves – sportovně rek. zóna, část Splašková kanalizace, Závlahový vodovod, Vodovodní přípojka
Dostavba stokového systému v Klimentově stoka „A“
Odvodnění balastních vod v areálu Zahradní a Parková Architektura spol.s.r.o. Mar. Lázně
Rybník „Sábovna“ na p.p.č. 448/2 a 449 v k.ú. Háje – Dokumentace skutečného stavu
Rybník „U Kamzíku“ na p.p.č. 1461 v k.ú. Mariánské Lázně – Pasport
Rybník „LIDO“ na p.p.č. 1113/1 v k.ú. Úšovice- Pasport
Povodňový plán pro objekt č.p. 1266/7 ulice U Plovárny Děčín I
Průtah silnice II/215 Velká Hleďsebe – Hydrovechnické výpočty propustku
Revitalizace Goethova náměstí v Aši, část Vodovod a Kanalizace
Revitalizace Masarykova náměstí v Aši, část Vodovod a Kanalizace
Tlaková kanalizace od Riviery v obci Velká Hleďsebe

Vybrané práce za rok 2007

ČOV pro RD Dolní Habartice
ČOV u RD na p.p.č. 89/2 a 1589/4 v k.ú. Veselé
ČOVpro rodinný dům a hospodářský objekt na p.p.č. 95/2 v k.ú. Falknov Vidman
ČOV u RD na p.p.č. 2287 v k.ú. Podmokly Vlasák
EIA Oznámení o záměru Vodovod Trstěnice
majetková a provozní evidence úpravny vody Kočov-vrt HV-1+ ATS
Chlumín splašková tlaková kanalizace v nístních komunikacích
Rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasy CT 361 Klimentovem, Velká Hleďsebe
Rekonstrukce vodovodu v ulici Tyršova- 5. etapa Kynšperk nad Ohří DSP
Revitalizace povodí Plánského potoka a revitalizace centrálního parku v Plané
Rybník „U Kamzíku“ na p.p.č. 1461 v k.ú. Mariánské Láuně pasport
Povodňový plán RD č.p. 69 Horní Žleb
Průtah II/215 ulice Pohraniční stráže Velká Hleďsebe- Zjišťovací řízení
Kanalizační a vodovodní přípojka ve Velké Hleďsebi za moštárnou Bartáková
Přípojka kanalizce ZUŠ Mariánské Lázně na p.p.č. 156/1
Rozpočet Přivaděč Horní Ves
Rybníček na p.p.č. 1355/1 v k.ú. Bublava Kopecký
Kopaná studna na p.p.č. 1628 v k.ú. Dolní Žandov- hřbitov obec Dolní Žandov
Kopaná studna na p.p.č. 23/1 v k.ú. Dolní Žandov- u zastávky obec Dolní Žandov
Domovní studna na p.p.č. 111/2 v k.ú. Tři Sekery u Tachova Lizna
Domovní vrtaná studna k.ú. Stará Oleška, p.p.č. 416/2 pí Jetelková
Studna Tomášová, Hroznětín
Studna Junek Podhradí u Aše
Studna Kovač Plesná
Přivaděč pitné vody pro obec Horní Ves, studie, DUR, DSP
Kanalizační přípojky v obci Tři Sekery
Vodovod pro 6 RD Klimentov Šťáhlovský
Vodovod a kanalizace na p.p.č. 10/12 v k.ú. Drmoul
Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika ve Františkových Lázních, část odvodnění a meliorace

Vybrané práce za rok 2006

Rozšíření areálu Svatý kříž u zámečku- Vodojem na p.p.č. 579/1
ČOV pro RD na p.p.č. 335, Stachy Jaroškov
Havarijní plán malé vodní nádrže Cihelna Mokřiny u Aše
Odvodnění hradního příkopu Cheb
Vodovod v obci Tachovská Huť
Dešťová kanalizace v místních komunikacích v obci Chlumín (od RD č.p. 56,075,468,469,170,174)
Planá IBV sever- 1. etapa Vodovod, Kanalizace, Retenční nádrž
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích K.H. Borovského a Tyršova, Kanšperk nad Ohří
ČOV, kanalizace v obci Mnichov
Provozní řád lapolu parkoviště Dusíkova ulice, Mariánské Lázně
Provozní řády 2x ORL a OTP- 4 Kaufland Mariánské Lázně
Vodovodní přípojka bytového domu č.p. 416 v Mariánských Láznívh, Dukelská ul., kat.č. 552
Vodovodní přípojka RD u č.p. 12 v Tachovské Huti, p.p.č. 391
Kanalizační a vodovodní přípojka RD č.p. 29 v obci Klimentov na st.p. č. 108 Sirný
Vodovodní přípojky pro 4 RD č.kat. 129, 130/1, 135/1 a 390 v obci Tachovská Huť
Stavební úpravy RD č.p. 388 Planá ZTI
Kanalizační přípojka RD č.p. 90 v obci Valy na p.p.č. 49, 63/1 Rotová
Rozpočty Kynšpark Tyršova Vodovod Kynšperk
Oprava rybníka na p.p.č. 1660, 2769, 1657/5 v k.ú. Lázně Kynžvart
Pasport rybníka na p.p.č. 1660, 2769, 1657/5 v k.ú. Lázně Kynžvart
Rybníček na p.p.č. 1692 v k.ú. Dolní Žandov pasport
Aš-odvodnění Moravská

Vybrané práce za rok 2005

Aš-Vodovod Vernéřov
Rybníky Brod nad Tichou odbahnění
Centrální lázně Mariánské Lázně rekonstrukce, nové balneo, část ZTI – vnitřníní vodovod
Rybníčky u RD Číhaná
ČOV Chotěnov
ČOV Jeřábek
ČOV Lahovský
ČOV Otín
ŠOV Pytlov
Rybník Dorňák odbahnění
Chlumín dešťová kanalizace
Jokl vtokový objekt
Mnichov kanalizace a ČOV DSP
Olympia Mariánské lázně rekonstrukce, nové balneo, gastro- ZTI- kanalizace
Parkoviště Kladská lapol, Provozní řád, Provozní deník
Provozní řád park Mariánské Lázně
Vodovodní přípojka Blanka
Křípojka kanalizace plynárny
Přípojka kanalizace Rothová
RD Týnec žumpa
Rekreační objekt Kříženec ČOV
Teplá Koštec Provozní řád
Teplá Popovice Provozní řád
Tři Sekery obecní kanalizace
Tuřany- Vodovod a kanalizace
Tachovská Huť vodovod

Vybrané práce za rok 2004

Vodovodní přípojka RD Barochová Prameny
Reronstrukce dešťové kanalizace areálu BENAZ na p.p.č. 3720/1 v Plané- Karlíně
Tlaková kanalizace a vodovod pro horskou chatu Beskyd, Mariánské Lázně
ČOV Ratajová
Hotelová škola Mar. Lázně, Výchovně vzdělávací centrum- rekonstrukce kuchyně- ZTI
Inženýrské sítě Planá sever
Kříženec letiště studna a žumpa
Malá ulice Mnichov skutečné provedení kanalizace
Muzeum Planá rekonstrukce ZTI
Planá IBV sever- 1. etapa Vodovod a kanalizace
RD Planá Na příkopech, Vodovodní a kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka domu kat. č. 15 v Plané
RD Kiprý Broumov, Vodovodní přípojka a žumpa
RD Valy p.p.č. 73/2 – ZTI
Přístavba skladu nápojů restaurace na koupaišti v Tachově- ZTI
Montážní hala MAKO v Plané – Retenční nádrž
Novostavba restaurace a penzionu SO Úprava vodoteče- revetalizace drobného toku
Revitalizace povodí- obnova malých vodních nádrží v k.ú. Číhaná
Revitalizace povodí toku Tichá rekonstrukce malé vodní nádrže Dotňák na p.p.č. 1153/1 Tachovská huť
Revitalizace povodí v k.ú. Trstěnice stavba malých vodních nádrží
Pasport rybníka Drmoulského
Pasport rybníka Knížák
Pasport rybníka Pstruží líheň na p.p.č. 529-2 v k.ú. Úšovice
Pasport rybníka Chebský, Hamrnický
Pasport rybníka Malý ostrovní
Pasport rybníka Mlékárenský I na p.p.č. 977 v k.ú. Úšovice
Pasport rybníka Mlékárenský II na p.p.č. 244 v k.ú. Úšovice
Pasport rybníka Plůdkového spojeného p.p.č. 1305
Pasport rybníka Podostrovního p.p.č. 1309 k.ú. Úšovice
Pasport rybníka Velkého ostrovního 1298 k.ú. Úšovice
Vodovodní přípojka pro zahrádky na p.p.č. 62/1 v obci Valy
Inženýrské sítě a komunikace pro 12 RD, Luční ulice, Drmoul, vodovod a kanalizace
Hotel Závišín- venkovní kanalizace
Zvláštní škola Planá rekonstrukce, ZTI- požární vodovod
Rybníčky u Kozelského potoka v k.ú. Dolní Lipina, č.parc. 6/1 a 284/8, zpracována DSP

Vybrané práce za rok 2003

Dostavba kanalizace a čištění odpadních vod závodu Opavia Mariánské Lázně, zpracována DSP
Podnikový vodovod prádelny LUKR, a.s. Chodová Planá, zpracována DSP a Provozní řád
Revitalizace povodí potoka Schlotzerbach- 2.etapa- odbahnění vodní nádrže Riviera 1 a 2
Novostavba restaurace a penzionu, SO Úprava vodoteče, rybníček a zaústění dešťové kanalizace, zpracována DSP
Kanalizační a vodovodní přípojky pro RD, zpracování DSP
Pasporty stávajících rybníků, Chodovský, Martinovský
Řadové rodinné domy lokalita Malá Vídeň Velká Hleďsebe, část vodovod a kanalizace, DSP
ČOV RD č.p. 36 v obci Podlesí Bubancová
ČOV bývalého mlýna č.p. E 317 v obci Klíčov Frouz
Přestavba domu služeb na zdravotnické zařízení v Chodové Plané ZTI
Kanalizační přípojky pro RD č.p. 91, 23, 159, 55, 41 ve Velké Hleďsebi- Klimentov
Odkanalizování obce Velká Hleďsebe část Klimentov- I etapa Kanalizační řad
Rybníčky u Kozelského potoka v k.ú. Dolní Lipina č.parc. 6/1 a 284/8
RD Nešpor ČOV
Nástavba domu č.p. 285 v Plané, část ZTI
Pasport Chodovského rybníka v k.ú. Chodovská Huť
Řadové rodinné domy lokalita Malá Vídeň Velká Hleďsebe, část vodovod a kanalizace, DSP
Valy Provozní řád čerpcí stanice odpadních vod
Kanalizace Zadní Chodov Kanalizační řád
Revitalizace povodí potoka Schlotzerbach- 1. etapa, zpracována dokumentace ke stavebnímu ř.

Vybrané práce za rok 2002

Rozšíření kanalizace v pozemcích č,parc. 179/4 a 150/1 v obci Valy, zpracována DPS
Kanalizace a ČOV Tři Sekery, zpracována DUR, DSP
kanalizační a vodovodní přípojky pro RD, zpracování DSP
Rekonstrukce dešťové kanalizace v Malé ulici v obci Mnichov u Mariánských Lázní, zpracována DSP
Zřízení tlakové kanalizace v ul. Písková- Vodní Drmoul

Vybrané práce za rok 2001

kanalizační a vodovodní přípojky pro RD, zpracování DSP
Hotel č.p.3, Zádub- Závišín, Rybníčky SO07, zpracována DSP
Bytové domy Křižíkova ulice v Mar. Lázních- posouzení stávající stoky
Posouzení kapacity koryta Bahnitého potoka, přítoku Lipoltovského potoka, Lázně Kynžvart

Vybrané práce za rok 2000

Mapá vodní nádrž na parcele č. 120/5 v k.ú. Valy, zpracovánu DUR. DSP a SPS
Rekonstrukce domu č.p. 35, Planá, kanalizační přípojka a ZTI, zpracována DSP

Vybrané práce za rok 1999

Novostavba objektu Třešňovka v Mar. Lázních – ZTI
Rekonstrukce Centrálních lázní Mariánské Lázně – vodovod
Rekonstrukce objektu Karkulka v Mar. Lázních – ZTI
Kanalizace v obci Velká Hleďsebe část Klimentov
Oprava objektu Livie v Karlových Varech – ZTI
Kanalizace a vodovod v obci Valy u Mar. Lázní

Fotogalerie

Nabízím zpracování dokumentace těchto staveb:

  1. Vodovody
  2. Kanalizace
  3. Čistírny odpadních vod
  4. Úpravny vody
  5. Odborné poradenství
  6. Hydrotechnické výpočty
  7. Studie proveditelnost
  8. Zjišťovací řízení EIA
  9. Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce, odbahnění
  10. Zahradní jezírka
  11. Odpadové hospodářství (sběrné dvory, kompostárny …)
  12. Protipovodňová ochrana území
  13. Polní a lesní cesty
  14. Úprava a revitalizace vodních toků
  • Vegetační úpravy
  • Revitalizační opatření
  • Protierozní opatření
  • Odvodnění (objektů, silnic…)
  • Kanalizační přípojky
  • Vodovodní přípojky
  • Přeložky kanalizace a vodovodů